Pszichológus alapképzésemet a Pécsi, mesterképzésemet a Szegedi Tudományegyetemen végeztem. Tanácsadó szakpszichológusi (krízis szakirány) diplomámat az ELTE BTK Pedagógiai és Pszichológiai Karán szereztem meg.

Pszichológusi tanulmányaim során és utána, ill. jelenleg is folyamatosan képeztem és képzem magamat módszerek terén, illetve az önismereti munka is fontos része az életemnek.

Integratív terapeuta (KIP, Ego-State és NLP) képzettségemet az Integratív Pszichoterápiás Egyesületnél szereztem meg.

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesületnél részt vettem továbbá

  • kognitív- és viselkedésterápiás,  
  • tranzakcióanalitikus képzéseken is.

150 órás önismeret keretében tapasztalatot szereztem a Magyar Individuálpszichológiai
Egyesületnél az adleri tanácsadás módszerében, jelenleg pedig 150 órás csoportos önismeretben ismerkedem a pszichodráma módszerével.

Az Integratív Pszichoterápiás Egyesület tagja vagyok.

25 éves pályafutásom során mindig emberekkel dolgoztam. Pedagógusként és humánerőforrás-vezetőként is fontosnak tartottam az EMBERI oldalt, a megismételhetetlen egyediségében létező, saját belső szabályai, „törvényei” , szokásai szerint működő EGYÉNT, személyiséget.

Munkám és eddigi életem során számtalan élethelyzettel, megoldandó feladattal és megoldással találkoztam. Minden emberi kapcsolatomból magam is rengeteget tanulok, merítek, folyamatosan tágul és szélesedik a látóköröm.

Kiemelten fontosnak tartom saját életemben is az önismereti munkát, önmagam működésének alapos, mély megismerését, valamint a folyamatos szakmai fejlődést. Mindez segít hozzá, hogy hatékonyan, valódi segítséget nyújtva fordulhassak klienseim nehézségei, problémái felé.

Hiszem és vallom, hogy mindenkinek joga van a lehetőségeihez mért teljes értékű, örömteli,  boldog emberi élethez, munkához, a harmonikus, szeretetteljes, kölcsönös bizalomra épülő emberi kapcsolatokhoz. Van, akinek könnyebben megy a megvalósítás, és van, akinek múltjával, jelenével keményen dolgozva kell megküzdenie ezért a jövőért.

Ebben tudok segíteni klienseimnek, elkísérve, támogatva, segítve őket a pozitív irányú változás felé vezető úton, tisztelettel és mély elfogadással, empátiával fordulva mindenkihez, aki elindul rajta.